Umhverfistofnun - Logo

Spákonufellshöfði

Undanfarið hefur samstarfshópur unnið að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Spákonufellshöfða. Tillaga að áætluninni hefur nú verið lögð fram til kynningar á heimasíðu Umhverfisstofnunar, sjá hér:

Stjórnunar- og verndaráætlun, tillaga
Aðgerðaáætlun til þriggja ára


Fólkvangurinn Spákonufellshöfði var friðlýstur árið 1980 með auglýsingu nr. 444/1980. Stærð fólkvangsins er 22,5 ha. Spákonufellshöfði er vestan við byggðina á Skagaströnd og nær niður að sjó auk þess sem sker úti fyrir höfðanum tilheyra fólkvanginum. Markmiðið með friðlýsingunni er að vernda jarðmyndanir, gróður og dýralíf svæðisins og tryggja svæði til útivistar. 

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Spákonufellshöfða er ætlað að vera stefnumótandi skjal, unnið í samvinnu við fulltrúa sveitarfélags og hagsmunaaðila og er hugsað sem stjórntæki til að móta framtíðarsýn svæðisins. Markmiðið með gerð hennar er að leggja fram stefnu um verndun fólkvangsins og hvernig viðhalda skuli verndargildi svæðisins þannig að sem mest sátt ríki um. Í áætluninni er lögð fram stefnumótum til 10 ára, ásamt aðgerðaáætlun til þriggja ára. 
Eins og áður segir liggja drög að áætluninni nú frammi til kynningar og er öllum frjálst að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum vegna hennar. Frestur til að skila inn ábendingum og athugasemdum varðandi tillöguna er til og með 15. ágúst 2022. 

Hægt er að skila inn ábendingum og athugasemdum hér að neðan eða senda póst til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veita Guðbjörg Gunnarsdóttir, gudbjorg@ust.is, og Kristín Ósk Jónasdóttir, kristin.jonasdottir@umhverfisstofnun.is,  eða í síma 591-2000.