Umhverfistofnun - Logo

Flatey á Breiðafirði


Umhverfisstofnun, Reykhólahreppur, framfarafélag Flateyjar og ábúendur vinna nú að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir friðlandið Flatey.

 Flatey á Breiðafirði var fyrst friðlýst sem friðland árið 1975. Friðlýsingin var endurskoðuð og friðlandið stækkað með auglýsingu nr. 955/2021. Friðlandið er nú 1,62 km2. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda sérstætt og fjölbreytt lífríki svæðisins og búsvæði fugla, einkum varpsvæði fágætra fuglategunda. Friðlandið hefur hátt vísinda- og fræðslugildi og er vel þekkt á meðal vísindamanna og fuglaáhugafólks. Markmið með friðlýsingunni er einnig að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins, með áherslu á búsvæði og afkomu varpfugla og að tryggja fræðslu um fuglalífið í eynni og nágrenni.

Líffræðileg fjölbreytni svæðisins er mikil og er þar fjölskrúðugt fuglalíf sem byggist m.a. á fjölbreyttu fæðuframboði, miklum fjörum og takmörkuðu aðgengi rándýra að svæðinu. Í friðlandinu verpa fuglategundir sem eru sjaldgæfar á landsvísu, á válista og ábyrgðartegundir Íslendinga, s.s. þórshani, kría og lundi. Auk þess er þar mikið æðarvarp. Búsvæði og lífríki í fjörum og í sjó er afar fjölbreytt og mikilvægt fæðusvæði margra fuglategunda. Náttúrufegurð svæðisins er einnig mikil. Gróðurfar einkennist af túnum, grasmóum, gulstararmýrum og sjóflæðagróðri. Þar finnst marhálmur sem er sjaldgæfur á landsvísu.

Hér fyrir neðan verða sett inn skjöl sem tengjast vinnu við áætlunina s.s. verk- og tímaáætlun, samráðsáætlun og fundargerðir. Lögð er áhersla á opið og gagnsætt ferli og eru einstaklingar hvattir til að kynna sér verkefnið og senda inn athugasemdir og ábendingar.

Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Marta Bjarnadóttir (ingibjorgb@umhverfisstofnun.is) og Edda Kristín Eiríksdóttir (eddak@umhverfisstofnun.is) eða í síma 591-2000.

Samráðsáætlun 2022

Fundargerðir samstarfshóps:

  1. fundur samstarfshóps 3. október 2022 - Fundargerð
  2. fundur samstarfshóps 27. október 2022 - Fundargerð  
  3. fundur samstarfshóps 17. nóvember 2022 - Fundargerð 
  4. fundur samstarfshóps  7. desember 2022 - Fundargerð
  5. fundur samstarfshóps  6. mars 2023 - Fundargerð

Áætlunin er nú í sex vikna kynningarferli. Frestur til að skila inn athugasemdum og ábendingum er til og með 29. maí 2023. Frekari upplýsingar um áætlunina og kynningarferlið eru að finna hér.

Opinn kynningarfundur um stjórnunar- og verndaráætlunina fór fram þriðjudaginn 9. maí 2023. Kynningu frá fundinum má sjá hér.