Kaldárhraun og Gjárnar

Fulltrúar Umhverfisstofnunar og Hafnarfjarðarbæjar vinna nú að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Kaldárhraun og Gjárnar en svæðið var friðlýst árið 2009 sem náttúruvætti. 

Markmið með friðlýsingu Kaldárhrauns og Gjánna er að vernda hellu¬hrauns-myndun og fagrar klettamyndanir í vestari hrauntröðinni frá hinni kunnu eldstöð Búrfelli. Kaldárhraun er heillegt og óraskað helluhraun á vinsælu útivistarsvæði við Helgafell, en upptök hraunsins eru í gígum austan við norðurenda Gvendarselshæðar. Kaldárhraun er eitt síðasta dæmið um heillegt og óraskað helluhraun í landi Hafnarfjarðar og er fræðslu- og útivistargildi svæðisins metið hátt. Á svæðinu eru fornminjar sem tengjast selbúskap, m.a. gömul gata, Kaldárstígur.

Samkvæmt 81. gr. laga nr. 60/2013  um náttúruvernd er eitt af hlutverkum Umhverfisstofnunar að hafa umsjón með gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. Í þeim er lögð fram stefnumótun til næstu ára ásamt aðgerðum til að viðhalda verndargildi svæðisins.

Hér að neðan er að finna verk- og tímaáætlun og samráðsáætlun vegna verkefnisins. Lögð er áhersla á opið og gagnsætt ferli og eru einstaklingar hvattir til að kynna sér verkefnið og senda inn athugasemdir og ábendingar.

Frekari upplýsingar veita Guðbjörg Gunnarsdóttir, gudbjorg@ust.is  eða René Biasone Rene.Biasone@umhverfisstofnun.is eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl:
Samráðsáætlun 
Verk- og tímaáætlun - uppfærð í janúar 2023

Drög að stjórnunar- og verndaráætluninni eru nú í sex vikna kynningarferli. Frestur til að skila athugasemdum er til og með 30. nóvember 2023. Frekari upplýsingar um kynninguna og skil athugasemda er að finna hér.