Skotvopnanámskeið

ATH! Umverfisstofnun hefur formlega sagt upp samningi sínum við Ríkislögreglustjóra varðandi utanumhald á námskeiðum fyrir skotvopnaleyfi. 

Stofnunin getur því ekki gefið upplýsingar um hvenær næstu námskeið verða í boði eða með hvaða hætti að svo komnu máli.Upplýsingar munu verða uppfærðar hér á síðunni um leið og fyrirkomulag liggur fyrir.

-----

Umhverfisstofnun annast framkvæmd skotvopnanámskeiða og prófa samkvæmt samningi við Ríkislögreglustjóra.  

Athugið að ekki má eignast eða nota skotvopn nema að fengnu skotvopnaleyfi. Jafnframt má enginn fara á veiðar nema hafa gilt skotvopnaleyfi og hafa meðferðis gilt veiðikort. 

Skilyrði fyrir veitingu skotvopnaleyfis 

 1. Að hafa náð 20 ára aldri og hafa ekki verið sviptur sjálfræði.
 2. Að hafa ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga um ávana- og fíkniefni, vopnalaga eða laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
 3. Að hafa nægilega kunnáttu til þess að fara með skotvopn, vera andlega heilbrigður og vera að öðru leyti hæfur til þess að fara með og eiga skotvopn.

Ef lögreglustjóri telur, eftir að hafa kannað umsókn og fylgigögn og önnur þau atriði sem hann telur nauðsynleg, að til greina komi að veita umbeðið leyfi, skal umsækjandi sækja námskeið í notkun og meðferð skotvopna og standast próf að námskeiði loknu. 

Ef upp koma vafamál er tengjast skilyrðum eða fylgigögnum þarf viðkomandi að hafa samband við lögregluna.

Nauðsynlegur undirbúningur 

 1. Nemandi þarf að hefja undirbúning a.m.k. tveimur vikum fyrir námskeið.
 2. Skrá sig á námskeið. Sjá næstu námskeið.
 3. Greiða með greiðslukorti við skráningu. Sjá námskeiðsgjöld.
 4. Sækja um læknisvottorð*.
 5. Sækja um sakavottorð til viðkomandi sýslumanns og greiða fyrir það.
 6. Skila gögnum til lögreglu á stafrænu formi. Innskráning á  heimasíðu lögreglunnar.
 7. Lesa Skotvopnabókina e. Einar Guðmann.
 8. Hvatt er til þess að taka æfingatíma á viðurkenndum skotvelli með leiðsögn frá viðkomandi skotfélagi.

Ef viðkomandi umsækjenda er hafnað af lögreglu er hægt að óska eftir endurgreiðslu á námskeiðsgjöldum. 

Fyrirkomulag skotvopnanámskeiða

Umhverfisstofnun heldur skotvopnanámskeið sem að jafnaði standa yfir 3 daga. 

Bóklegi hluti námskeiðsins fer að jafnaði fram á tveimur kvöldum, 4 klst í senn. 

Þriðja daginn sækja nemendur verklega þjálfun á skotsvæði þar sem þeir fá undirstöðuþjálfun í meðferð skotvopna. 

Dagur 1 - bókleg kennsla: 

 • Skotvopn og skotfæri. 
 • Öryggi og meðhöndlun.
 • Skotfimi og eiginleikar skotfæra.

Dagur 2 - bókleg kennsla:

 • Vopnalöggjöfin.
 • Landréttur.

Dagur 3 - bóklegt próf:

 • Bóklegt krossapróf tekið á snjalltæki. 

Dagur 4 - verkleg þjálfun:

 • Verkleg undirstöðuþjálfun á skotsvæði. 
 • Framkvæmd verklega hlutans er á ábyrgð tilgreinds skotfélags.

Nánar um verklega þjálfun. 

Námsefni

Mælt er með að nemendur lesi Skotvopnabókina eftir Einar Guðmann áður en námskeiðið hefst.  

Stafræn próf

Eftir að nemendur hafa hlýtt á fyrirlestra á Teams taka þeir stafrænt krossapróf. 

Stafræna prófið er tekið á sal í Reykjavík eða á fræðslumiðstöð á landsbyggðinni. Nemandi velur sér próftökustað og próftökutíma í umsóknarferlinu.   

Nemendur þurfa að hafa með sér fartölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma til að þreyta prófið. 

Þegar nemandi mætir í próf skal hann sanna á sér deili með skilríkjum og prófdómari opnar rafrænan aðgang að prófinu. 

Þegar allir nemendur hafa komið sér fyrir opna þeir stafrænt próf í gegnum island.is með snjalltæki eða fartölvu og nota til þess rafræn skilríki.

Frá því prófið er opnað hefur nemandi 30 mínútur til að ljúka prófinu.

Fullnægjandi árangur á prófinu er 75% rétt svör.