REACH markaðsleyfi

Samkvæmt 27. gr. efnalaga og 4. gr. reglugerðar nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) skal framleiðandi eða innflytjandi efnis sem háð er markaðsleyfi sækja um slíkt leyfi til Efnastofnunar Evrópu í samræmi við VII. bálk reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. Sama gildir um eftirnotanda ef notkun hans á efninu er ekki innan heimils notkunarsviðs samkvæmt markaðsleyfi sem gefið hefur verið út til handa innflytjanda eða framleiðanda efnisins. Greiða skal gjald til Efnastofnunar Evrópu samkvæmt gjaldskrá hennar.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tekur ákvörðun um veitingu markaðsleyfis og staðfestir Umhverfisstofnun slíka ákvörðun. Ákvarðanir Umhverfisstofnunar voru áður birtar sem stuttar samantektir í Lögbirtingablaðinu en frá 1. júlí 2019 telst birting ákvörðunar á vefsetri Umhverfisstofnunar opinber birting skv. 2. mgr. 27. gr. efnalaga. Ákvarðanir eru birtar í tvennu lagi eftir því hvort um veitingu leyfis eða synjun er að ræða. Lista yfir synjanir er að finna neðst á síðunni.Veitt markaðsleyfi

Síaðu listann hér:

Augnablik meðan tafla yfir markaðsleyfi er sótt.Synjanir

Augnablik meðan tafla yfir synjanir er sótt.