Umhverfistofnun - Logo

Stefna Umhverfisstofnunar

 

  • Umhverfisstofnun hefur hag komandi kynslóða og náttúrunnar að leiðarljósi í stefnumótun og störfum stofnunarinnar.
  • Gildi Umhverfisstofnunar eru framsýni, samstarf og árangur.
  • Umhverfisstofnun er leiðandi afl í umhverfismálum og náttúruvernd í samfélaginu. Hlutverk stofnunarinnar er að fylgjast grannt með þróun mála og gæta velferðar almennings.
  • Gagnsæi er lykilatriði í störfum og stefnu Umhverfisstofnunar.
  • Umhverfisstofnun setur sér markmið, mælir árangur og miðlar niðurstöðum.
  • Stefna Umhverfisstofnunar 2018-2022 markast af stöðu stofnunarinnar og veitir yfirsýn yfir hag íbúa hvar á landi sem er.
  • Hópvinna er ríkjandi vinnufyrirkomulag sem kemur sér vel við mótun framtíðarstefnu Umhverfisstofnunar hverju sinni.
  • Umhverfisstofnun nýtir styrkleika hvers starfsmanns og leitar bestu lausna í samstarfi við almenning oghagsmunaaðila.