Losun þrávirkra lífrænna efna (POPs)

Photo by Jeremy Goldberg on Unsplash

Á Íslandi losna þrávirk lífræn efni (POP, persistent organic pollutants) aðallega við bruna á úrgangi, bruna á eldsneyti og vegna framleiðsluiðnaðar. Ísland hefur skuldbundið sig til að draga úr losun á eftirfarandi þrávirkum lífrænum efnum:

 • Díoxín/fúrön – PCDD/PCDF
 • Fjölhringja arómatísk vetniskolefni – PAH4 o Benzo(a)pyrene – B(a)po Benzo(b)fluoranthene – B(b)f o Benzo(k)fluoranthene – B(k)f o Indeno(1,2,3-cd)pyrene – IPy
 • Hexaklóróbensen – HCB
 • Pólíklórbífenýlsambönd – PCBs

Díoxín/fúran (PCDD/PCDF)

Losun á díoxíni/fúrani á Íslandi hefur dregist saman um meira en 90% frá árinu 1990. Ástæðan er að mestu minnkun á opnum bruna á úrgangi frá 1990-2004. Losun díoxíns á Íslandi er fyrst og fremst frá eftirfarandi uppsprettum:

 • Bruni spilliefna, iðnaðarúrgangs og opinn bruni á úrgangi: Miklar breytingar hafa orðið á meðhöndlun úrgangs frá árinu 1990. Er það ein helsta ástæðan fyrir miklum samdrætti í díoxínlosun á tímabilinu. Það sem hefur haft mest áhrif á díoxín-losunina frá úrgangi er eftirfarandi:
  • Opinn bruni á úrgangi sem var algengur utan höfuðborgarsvæðisins hefur dregist saman. Nú á opinn bruni á úrgangi sér varla stað. Síðasta staðnum með opnum bruna var lokað árið 2010.
  • Undanfarin ár hefur smærri brennslustöðvum verið lokað. Nú er einungis ein stærri sorpeyðingarstöð starfrækt.
  • Losun frá áramótabrennum hefur farið minnkandi síðan 1990 þar sem færri brennur eiga sér stað og eftirlitið með þeim er betra. Leiðbeiningar um brennur frá árinu 2000 fela í sér takmörk á stærð, brennslutíma og efnisnotkun.
  • Heildarmagn úrgangs sem er brenndur hefur minnkað.
 • Eldsvoðar: Toppur í losun vegna eldsvoða átti sér stað árið 2004 þegar kviknaði í endurvinnslustöð. Þá brunnu um 300 tonn af dekkjum ásamt öðrum úrgangi. Að auki var einnig minni eldsvoði hjá sama fyrirtæki árið 2011. Árið 2014 var stór eldsvoði í efnalaug.
 • Rafmagn og húshitun: Bruni á sorpi til varmamyndunar viðgekkst á árunum 1994-2012 með tilheyrandi díoxínlosun. Aðrar uppsprettur innan orkugeirans undanfarin ár eru fólksbílar og fiskiskip en sú losun fer minnkandi.
 

Fjölhringja arómatísk vetniskolefni – PAH4

Losun PAH4 (samheiti yfir BaP, BbF, BkF, og IPy) hefur dregist mikið saman frá 1990. Samdráttinn má að mestu rekja til fækkunar sorpbrennslustöðva og hertari reglna um sorpbrennslu. Losun PAH4 á Íslandi er fyrst og fremst frá eftirfarandi uppsprettum:

 • Vegasamgöngur: Losun PAH4 frá vegasamgöngum hefur meira en tvöfaldast frá árinu 1990 vegna aukins kílómetrafjölda í akstri og þar með aukinni eldsneytisnotkun.
 • Málmiðnaður: Frá árinu 1990 hefur PAH4 losun frá iðnaði aukist vegna meiri framleiðslu, hvort tveggja á áli og járnblendi.
 • Eldsvoðar: Toppur í losun vegna eldsvoða átti sér stað árið 2004 þegar kviknaði í endurvinnslustöð. Þá brunnu um 300 tonn af dekkjum ásamt öðrum úrgangi. Að auki var einnig minni eldsvoði hjá sama fyrirtæki árið 2011. Árið 2014 var stór eldsvoði í efnalaug.
 • Steinefnaiðnaður: Talsverð PAH4 losun átti sér stað vegna sementsframleiðslu við bruna á kolum þar til framleiðslu var hætt árið 2012.
 • Opinn bruni á úrgangi: Mikill samdráttur hefur orðið á PAH4 losun frá opnum bruna á úrgangi þar sem eldri brennslustöðvum og opnum brunastöðvum hefur verið lokað. Sjá nánar í umfjöllun fyrir ofan um losun díoxíns.
 

Hexaklóróbensen – HCB

Losun HCB hefur dregist mikið saman frá 1990. Samdráttinn má að mestu rekja til fækkunar sorpbrennslustöðva og hertari reglna um sorpbrennslu. Losun HCB á Íslandi er fyrst og fremst frá eftirfarandi uppsprettum:

 • Bruni á sóttnæmum sjúkrahúsúrgangi og spilliefna: Bruni úrgangs er helsta uppspretta HCB losunar á Íslandi undanfarin ár. Aukningin milli 2013 og 2014 er vegna aukins brunasóttnæms sjúkrahúsúrgangs.
 • Fiskiskip: Samdráttur í losun er að mestu vegna minni eldsneytisnotkunar fiskiflotans. Losun jókst þó á tímabilinu 1990-1996 þar sem hluti flotans sigldi óvenjulangt til veiða. Frá árinu 1996 hefur losun farið minnkandi með sveiflum sem endurspeglast í breytingum á aflamagni, fiskistofnum og öðrum náttúrulegum þáttum ásamt endurnýjun skipa og bættri orkunýtni.
 • Álframleiðsla: Aðaluppspretta HCB losunar í iðnaði var sementsframleiðsla til ársins 2004 þegar verksmiðja sem endurvinnur ál tók til starfa.
 • Opinn bruni á úrgangi: Mikill samdráttur hefur verið á HCB losun frá opnum bruna á úrgangi þar sem eldri brennslustöðvum og opnum brunastöðvum hefur verið lokað. Sjá nánar í umfjöllun fyrir ofan um losun á díoxíni.
 

Pólíklórbífenýlsambönd – PCB

Losun PCB hefur dregist mikið saman frá 1990. Samdráttinn má að mestu rekja til fækkunar sorpbrennslustöðva og hertari reglna um sorpbrennslu. Losun PCB á Íslandi er fyrst og fremst frá eftirfarandi uppsprettum:

 • Bruni á sóttnæmum sjúkrahúsúrgangi: Bruni úrgangs er helsta uppspretta PCB losunar á Íslandi undanfarin ár.
 • Fiskiskip: Samdráttur í losun er að mestu vegna minni eldsneytisnotkunar fiskiflotans. Losun jókst þó á tímabilinu 1990-1996 þar sem hluti flotans sigldi óvenjulangt til veiða. Frá árinu 1996 hefur losun farið minnkandi með sveiflum sem endurspeglast í breytingum á aflamagni, fiskistofnum og öðrum náttúrulegum þáttum ásamt endurnýjun skipa og bættri orkunýtni. Mikill munur er á losun PCB eftir því hvort skipaolía eða svartolía er notuð. Nú eru fiskiskip næststærsta uppspretta PCB losunar.
 • Opinn bruni á úrgangi: PCB losun frá opnum bruna á úrgangi var ráðandi þáttur í losun árið 1990. Opinn bruni á úrgangi viðgekkst til ársins 2004. Þá opnaði sorpeyðingarstöð sem skýrir minni losun undanfarin ár.
 • Steinefnaiðnaður: Talsverð PCB losun átti sér stað vegna sementsframleiðslu við bruna á kolum þar til framleiðslu var hætt árið 2012.
 • Hitaveitur: Hitaveitur sem nýttu sorpbrennslu sem orkugjafa voru starfræktar milli 1993 og 2013 sem leiddi til töluverðrar losunar.