Ítarleg hreinsun

Þar sem þéttbýli eru staðsett á vatnasviði viðkvæmra svæða og fráveituvatn getur valdið mengun á svæðinu skal fara fram frekari hreinsun en tveggja þrepa. Einnig ef viðtaki nýtur sérstakrar verndar vegna nytja af ýmsu tagi, lífríkis, jarðmyndana eða útivistar, auk annarra sérstakra vatnsverndunarsvæða, sbr. II. viðauka A lið. Umhverfisstofnun má setja mismunandi kröfur til skólphreinsistöðva á sama vatnasvæðinu ef markmiði um 75% heildarlækkun á köfnunarefni og fosfór er náð. Hér má nefna vatnasvið Mývatns sem dæmi.

Hreinsunarkröfur

Frekari hreinsun á fráveituvatni er þegar, til viðbótar við tveggja þrepa hreinsun (lækkun á BOD5 og svifögnum) er gerð krafa um lækkun á heildarstyrk fosfórs og köfnunarefnis. Frekari hreinsun getur einnig átt við hreinsun sýkla eða annarra mengunarefna s.s. lyfjaleifa og örplasts.

Hreinsun á fráveituvatni í samræmi við frekari hreinsun skal uppfylla kröfur í 1. viðauka, B- hluta og 2. töflu í reglugerð um fráveitur og skólp.

Tafla 2. í reglugerð 798/1999. Losunarmörk fyrir skólp frá skólphreinsistöðvum fyrir þéttbýli til viðkvæmra svæða. 

Færibreytur

Styrkur

Lágmarkslækkun miðað við hundraðshluta

Heildarstyrkur fosfórs

2 mg/l P (10.000 – 100.000 p.e.)

1 mg/l P (meira en 100.000 p.e.

80

Heildarstyrkur köfnunarefnis

15 mg/l N (10.000 – 100.000 p.e.)

10 mg/l N (meira en 100.000 p.e.

70- 80

Fylgiskjal 4 í reglugerð 798/1999. Losunarmörk sem gilda um hreinsun skólps frá svæðum utan þéttbýlis á viðkvæmum svæðum. 

Færibreytur

Styrkur

Lágmarkslækkun miðað við hundraðshluta

Heildarstyrkur fosfórs

2 mg/l P

frá og með 50 p.e.

80

Heildarstyrkur köfnunarefnis

15 mg/l N

frá og með 50 p.e.

70- 80